ES fondi

SIA ‘GARTDA’ noslēdza līgumu Nr. SKV – L – 2016/83 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “SIA GARTDA dalība nacionālajā stendā starptautiskajā Ķīnas – Centrālās un Austrumeiropas (CAE) valstu tirdzniecības produktu izstādē “China – Central and Eastern European Countries Investment and Trade EXPO” (China CEEC Expo) Ķīnā, kas norisināsies 2019. gada 8. – 12. jūnijā Ninbo īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Eiropas Reģionālās Attīstības fonds

SIA ‘GARTDA’ noslēdza līgumu Nr. SKV – L – 2016/83 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “SIA GARTDA dalība Latvijas uzņēmumu nacionālajā stendā izstādē “Interior Lifestyle Tokyo-2018” Tokijā, Japānā, 2018. gada 30.maijā -1. jūnijā īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Eiropas Reģionālās Attīstības fonds

SIA ‘GARTDA’ noslēdza līgumu Nr. SKV – L – 2016/83 ar Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūru par projekta ‘SIA GARTDA jaunās kosmētiskās produkcijas drošuma novērtēšana ārējo tirgu apgūšanai’, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta īstenošanas laiks 01.08.- 25.10.2017.g.

Eiropas Reģionālās Attīstības fonds

SIA ‘GARTDA’ noslēdza līgumu Nr. SKV – L – 2016/83 ar Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūru par projekta ‘SIA GARTDA jaunās kosmētiskās produkcijas drošuma novērtēšana ārējo tirgu apgūšanai’, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta īstenošanas laiks 01.06.- 20.08.2017.g.

Eiropas Reģionālās Attīstības fonds

SIA ‘GARTDA’ noslēdza līgumu Nr. SKV – L – 2016/83 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “ SIA GARTDA dalība Latvijas uzņēmumu nacionālajā stendā izstādē “China CEEC Expo” Ķīnā, 2017. gada 9.-12. jūnijā Ningbo īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Eiropas Reģionālās Attīstības fonds

SIA ‘GARTDA’ noslēdza līgumu Nr. SKV – L – 2016/83 ar Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūru par projekta ‘SIA GARTDA jaunās kosmētiskās produkcijas drošuma novērtēšana ārējo tirgu apgūšanai’, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta īstenošanas laiks 01.01.- 30.04.2017.g.

Eiropas Reģionālās Attīstības fonds

SIA ‘GARTDA’ noslēdza līgumu Nr. SKV – L – 2016/83 ar Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūru par projekta ‘SIA GARTDA jaunās kosmētiskās produkcijas drošuma novērtēšana ārējo tirgu apgūšanai’, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta īstenošanas laiks 01.01.- 26.01.2017.g.

Eiropas Reģionālās Attīstības fonds

SIA ‘GARTDA’ 2016.gada 21.aprīlī noslēdza līgumu Nr. SKV – L – 2016/83 ar Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūru par projekta ‘SIA GARTDA jaunās kosmētiskās produkcijas drošuma novērtēšana ārējo tirgu apgūšanai’, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta īstenošanas laiks 01.10.-30.11.2016.g.

Eiropas Reģionālās Attīstības fonds

SIA ‘GARTDA’ 2016.gada 21.aprīlī noslēdza līgumu Nr. SKV – L – 2016/83 ar Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūru par projekta ‘SIA GARTDA jaunās kosmētiskās produkcijas drošuma novērtēšana ārējo tirgu apgūšanai’, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta īstenošanas laiks 01.05.-29.08.2016.g.

Eiropas Reģionālās Attīstības fonds

SIA ‘GARTDA’ 2016.gada 21.aprīlī noslēdza līgumu Nr. SKV – L – 2016/83 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “SIA GARTDA dalība starptautiskajā izstādē “China CEEC Expo”, Ningbo, Ķīnā īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Izstādes norises laiks: 2016. gada 9.-12.jūnijā, Ningbo, Ķīnā.

Eiropas Reģionālās Attīstības fonds

SIA ‘GARTDA’ ir noslēgusi 21.04.2016.g. līgumu par atbalsta saņemšanu komersantiem Nr.SKV – L – 2016/83 ar Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūru, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības fonds. Līguma mērķis ir sniegt atbalstu saskaņā ar ERAF fonda projektu ‘Starptautiskās konkurētspējas veicināšana'(projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001).

Eiropas Reģionālās Attīstības fonds

SIA ‘GARTDA’ ir noslēgusi 20.08.2015.g. līgumu Nr.L-ĀTA-15-3168 ( projekta Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/15/76/019) ar Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūru par projekta “SIA ‘Gartda’ kosmētikas produkcijas drošuma novērtēšana ārējo tirgu apgūšanai” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības fonds. Projekta īstenošana tika uzsākta 2015.gada 01.martā un to plānots pabeigt 2015.gada 31.decembrī.

LIAA ERAF.EU

SIA ‘GARTDA’ ir noslēgusi 24.11.2015.g. līgumu Nr.L-ĀTA-15-3574 ( projekta Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/15/78/086) ar Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūru par projekta “SIA ‘Gartda’ dalība izstādēs ‘I love me’ Helsinkos Somija 2015.gadā 16.-18. oktobrī” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās Attīstības fonds.

LIAA ERAF.EU